De praktijk is momenteel beperkt open voor nieuwe inschrijvingen meer info..

poh

Praktijk Ondersteuner Huisarts (POH)

Bij onze huisartsenpraktijk zijn, ter ondersteuning van de huisartsen, 2 POH's werkzaam. 

Een POH (Praktijk Ondersteuning Huisarts) controleert en begeleidt patiënten op specifieke aandachtsgebieden. De POH heeft hiertoe meer tijd tot de beschikking dan de huisarts en werkt in nauw overleg met de huisarts.

U kunt terecht bij het POH-S spreekuur en het POH-GGZ spreekuur.

 • POH-S spreekuur (Praktijk Ondersteuning Huisarts - Somatiek) 
  U kunt naar dit spreekuur verwezen worden voor:
  • Diabetes (suikerziekte)
  • Hart- en vaatziekten
  • Astma/COPD
  • Indien u behoort tot de groep 'kwetsbare oudere'
  • Stoppen met roken 
  • Wondzorg
    
 • POH-GGZ spreekuur (Praktijk Ondersteuning Huisarts - Geestelijke Gezondheid Zorg) 
  U kunt naar dit spreekuur verwezen worden voor:
  • psychische klachten
  • psychosociale klachten
  • rouwverwerking

Naar een POH spreekuur wordt u verwezen door de huisarts. Consulten vinden plaats volgens afspraak. De consulten bij de POH worden vergoedt vanuit de basisverzekering.

Afspraak maken 
Voor het maken van een afspraak of het aanvragen van een huisbezoek door de POH kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk.  Het kan ook zijn dat u schriftelijk of telefonisch wordt uitgenodigd om op het spreekuur te komen of dat wij een afspraak met u maken voor een huisbezoek.

Back to top