De praktijk is momenteel beperkt open voor nieuwe inschrijvingen meer info..

wachtkamer

Wegblijftarief

Het kan voorkomen dat u een afspraak bij onze praktijk niet kunt nakomen. Wij verzoeken u om in een dergelijke situatie de afspraak zo spoedig mogelijk te annuleren zodat wij een andere patiënt in kunnen plannen.

Mocht het u niet lukken uw afspraak tijdig te annuleren, dat wil zeggen minstens 24 uur voor aanvang, dan kunnen wij een wegblijftarief in rekening brengen.  Het hanteren van het wegblijftarief is conform de richtlijn van de LHV (Landelijke Huisartsen Vereniging). 
Dit geldt ook voor patiënten die zonder geldige reden een afspraak bij de praktijkondersteuner korter dan 8 uur voor de afspraak annuleren.

Factuur
De hoogte van de rekening is afhankelijk van het consult-type dat gereserveerd stond en bedraagt voor een enkel consult ca.€15,- en voor een dubbel consult ca. €30,- Een afspraak bij een praktijkondersteuner is altijd een dubbel consult. Dit zijn kosten van het consult + administratiekosten. U krijgt hiervoor een nota thuisgestuurd. De rekening van het wegblijftarief wordt naar u persoonlijk gestuurd en wordt niet vergoed door uw zorgverzekeraar.

Deze rekening valt niet te declareren bij uw zorgverzekeraar en dient voor het maken van een nieuwe afspraak voldaan te zijn.
Natuurlijk kunnen wij ons voorstellen, dat er altijd iets kan gebeuren, waardoor u een gemaakte afspraak niet kunt nakomen. Echter wij gaan ervan uit, dat als de afspraak ineens niet kan doorgaan, u zo snel mogelijk de assistente hiervan op de hoogte probeert te stellen. Ook achteraf horen wij dit graag. Dan kunnen we wellicht direct een andere afspraak maken of u misschien op een andere manier helpen.

Patiënten die zonder opgaaf van reden niet op het spreekuur verschijnen, duperen de praktijk en andere patiënten. Er is tijd voor u gereserveerd die dan “open valt” en een andere patiënt had graag op dat tijdstip willen kunnen komen!

 

Back to top