De praktijk is momenteel beperkt open voor nieuwe inschrijvingen meer info..

balie

LSP (Landelijk Schakelpunt)

Onze huisartsenpraktijk is aangesloten op het LSP (Landelijk Schakel Punt).
Het LSP maakt het voor zorgverleners mogelijk om met uw BSN nummer, via een beveiligde internetverbinding, een gedeelte van uw gegevens over uw gezondheid met elkaar uit te wisselen. Het doel hiervan is om in relevante (spoed)situaties zo goed mogelijk geïnformeerd te zijn over uw gezondheid en reeds ingezette behandeling, zodat een zo adequaat mogelijke zorgverlening aan u geboden kan worden.

Via het LSP kan informatie worden uitgewisseld tussen uw huisarts, de huisartsen spoedpost , uw apotheek en uw behandelend medisch specialisten. Het gaat hierbij om een gedeelte van de gegevens uit uw huisartsdossier en uw medicatiedossier.

 • De huisartsen spoedpost 
  Indien u, wanneer de huisartsenpraktijk gesloten is, voor een situatie die niet kan wachten naar de huisartsenspoedpost gaat, dan kan met uw toestemming de huisartsen spoedpost inzage hebben in een gedeelte van de gegevens die de huisartsenpraktijk administreert.  De huisartsen spoedpost deelt op zijn beurt een waarneembericht met de huisartsenpraktijk. Zo weet de huisarts met welke klachten u bij de huisartsen spoedpost bent geweest en wat er naar aanleiding daarvan is ondernomen.
   
 • Uw apotheek
  Met uw toestemming heeft de apotheek in relevante (spoed) situaties inzage in uw medicatiegegevens. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Zij kunnen daar dan rekening mee houden bij het verstrekken van medicatie. 
   
 • Uw behandelend medisch specialisten
  Met uw toestemming hebben uw behandelend medisch specialisten hebben in relevante (spoed) situaties inzage in uw medicatiegegevens. Daarbij gaat het om de medicatie die de huisarts aan u heeft voorgeschreven, maar ook om eventuele intoleranties, contra-indicaties en allergieën (ICA-gegevens). Zij kunnen daar dan rekening mee houden bij het voorschrijven en verstrekken van medicatie.

Toestemming
Indien u wilt dat wij informatie over u kunnen delen via het LSP kunt u op de volgende manieren uw toestemming regelen:

 • Mondeling
  U kunt het tegen uw huisarts (assistente) en apotheek zeggen.
   
 • Schriftelijk
  U kunt dit toestemmingsformulier downloaden, printen, invullen en aan uw huisarts en apotheek geven.
   
 • Online
  U kunt via de website Volg je zorg uw toestemming geven.

Leest u voordat u uw toestemming verleent eerst de folder 'ja! Ik wil grip op mijn zorg'.

Back to top