De praktijk is momenteel beperkt open voor nieuwe inschrijvingen meer info..

doktersassistent

Doktersassistent

De doktersassistent maakt afspraken voor het spreekuur, de huisbezoeken en het telefonische spreekuur. Daarnaast  weet zij het antwoord op veel praktische vragen, bijvoorbeeld over verwijzingen en recepten. Ook kan zij u vaak een professioneel zelfhulpadvies geven over veel voorkomende klachten. U kunt haar bovendien bellen voor uitslagen van bv. urine- of bloedonderzoek. 

Om er voor te zorgen dat we u op de juiste manier helpen, zal de doktersassistente naar de reden van de afspraak vragen en eventueel aanvullende vragen stellen. Dit heet triage. De assistente doet dit in opdracht van de huisarts. Ze is hiertoe opgeleid en doet dit om zo goed mogelijk een inschatting te kunnen maken van de aard en urgentie van uw klachten en u van de juiste zorg of hulpverlener te voorzien. De assistente is (net als de huisarts) verplicht om vertrouwelijk met uw informatie om te gaan. 

Specifieke doktersassistent-verrichtingen   
De doktersassistent is ook bevoegd om zelfstandig bepaalde medische handelingen uit te voeren zoals;

-het meten van de bloeddruk 

-injecties geven

-aanstippen van wratten 

-verzorging van wonden

-oren uitspuiten

-hechtingen verwijderen  

-urine onderzoek

-bloedsuiker controle

-CRP meting 

-uitstrijkjes 

-controle na spiraalplaatsing

-24-uurs bloeddrukmeting

-enkel/arm index 

-maken van een ECG (hartfilmpje)

-holteronderzoek 

-assisteren bij kleine chirurgische ingreepjes

Afspraak maken     
Voor het maken van een afspraak kunt u telefonisch contact opnemen met de praktijk.

Back to top