De praktijk is momenteel beperkt open voor nieuwe inschrijvingen meer info..

laboratorium

Bloedonderzoek

Om meer inzicht te krijgen in de oorzaak van klachten, het verloop van een ziekte of het resultaat van een behandeling, kan het nodig zijn dat de huisarts uw bloed, urine of ontlasting laat onderzoeken. Indien dit het geval is ontvangt u een aanvraagformulier voor onderzoek.

Voor de afname van bloed, ook bloedafname of bloedprikken genoemd, en het inleveren van urine of ontlasting kunt u terecht bij het laboratorium van het Tergooi ziekenhuis of bij een prikpunt, bijv. bij Serviceflat Nieuw Kerkelanden, Franciscusweg 93.

U moet altijd een afspraak maken voor de bloedafname. Dit kan telefonisch (088-7531170) of online via het laboratorium van Tergooi.  Meer informatie vindt u op het aanvraagformulier welke u via een aanvraag van de huisarts via ZorgDomein digitaal ontvangt.

Indien voor het onderzoek nodig is dat u nuchter bent dan staat dit op het aanvraagformulier vermeldt, maar meestal is dit niet(meer)nodig.  

Een potje om urine of ontlasting op te vangen kunt u afhalen bij onze huisartsenpraktijk. 

Het afgenomen bloed en ingeleverde urine of ontlasting worden in een laboratorium onderzocht.
De huisarts die het onderzoek heeft aangevraagd ontvangt de uitslag van het onderzoek en geeft daar een beoordeling aan.  U kunt vanaf 1 week na de bloedafname naar de praktijk bellen voor de uitslag, óf u kunt deze inzien via het patientenportaal.  

Back to top