De praktijk is momenteel gesloten voor nieuwe inschrijvingen. meer info..

vaccinatie

Griepprik en pneumokokkenprik

Griepprik
Ten behoeve van de volksgezondheid biedt de Nederlandse overheid een jaarlijks terugkerende griepvaccinatie aan, ook griepprik genoemd. De griepprik is bestemd voor mensen van 60 jaar en ouder en voor mensen met bepaalde aandoeningen. Het gaat hierbij om mensen met een extra risico om ernstig ziek te worden als gevolg van griep.

Huisartsen dragen zorg voor de griepvaccinatie die meestal in de maanden oktober en november plaatsvindt. De griepprik wordt toegediend door middel van een injectie. Omdat het griepvirus steeds verandert, wordt het vaccin jaarlijks aangepast en dient de griepprik ieder jaar opnieuw toegediend te worden. 

Indien u in aanmerking komt voor de griepprik ontvangt u van ons een uitnodiging voor vaccinatie. Wij sturen de uitnodiging per email. Als u geen email adres heeft, krijgt u de uitnodiging per post.
De griepprik is niet verplicht. U bepaalt zelf of u van de uitnodiging gebruik maakt.
Vaccinatie is voor deze groep mensen gratis. U hoeft de uitnodiging niet mee te nemen als u de prik komt halen.

Griepprik en pneumokokkenprik 2023

Op 17 oktober 2023 hebben wij de griepprikken en pneumokokkenprikken gegeven. Heeft u dit gemist of geen uitnodiging ontvangen? Neem dan even contact op met de assistente.

Wat doet de griepprik?
De griepprik is de beste bescherming tegen griep. De griepprik zorgt ervoor dat uw lichaam afweerstoffen tegen griepvirussen maakt. Twee weken na de griepprik heeft u genoeg afweerstoffen.
Bijwerkingen kunnen zijn:
• Uw arm kan na de griepprik een dag pijn doen. De prikplek kan rood en dik zijn.
• U kunt zich na de griepprik een paar dagen minder goed voelen. Dit is geen griep.
Uw lichaam bouwt juist weerstand op tegen griep.

Meer informatie op: www.rivm.nl/griepprik of www.thuisarts.nl/griep

Wat doet de pneumokokkenprik? 
De pneumokokkenprik beschermt u tegen het krijgen van ziekten die worden veroorzaakt door pneumokokken. In het najaar van 2023 ontvangen mensen van 63 tot en met 66 jaar (geboren vanaf 1-1-1957 tot en met 31-12-1960) De pneumokokkenprik werkt vijf jaar. Mensen van 60 jaar en ouder kunnen sneller en erger ziek worden van pneumokokken. Uw afweer wordt slechter als u ouder wordt. U kunt een ernstige ziekte krijgen zoals een longontsteking.

De bacteriën zitten bij veel mensen in de neus en keel, zonder dat ze er zelf ziek van worden. Door niezen en hoesten komen de bacteriën in de lucht. U kunt ze inademen en er ziek van worden. Vooral als uw afweer minder goed is.

De gevolgen kunnen ernstig zijn:
U kunt onder andere longontsteking krijgen.
Andere veel voorkomende pneumokokkenziekten zijn hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging.
Na ziekte door pneumokokken kan uw gezondheid minder goed blijven.
U heeft kans op eerder overlijden.

De prik maakt de kans kleiner dat u ziek wordt door pneumokokken. Er zijn ruim 90 typen pneumokokken. In het vaccin zitten de 23 typen waarvan mensen van 60 jaar en ouder het vaakst ziek worden.
Na vaccinatie heeft u minder kans om ziek te worden. Als iedereen zich zou laten vaccineren kunnen we per jaar ongeveer 850 van de 6.000 ziekenhuisopnames en 140 van de 900 sterfgevallen voorkomen.

Geen uitnodiging ontvangen?
Indien u in aanmerking komt voor de griepprik maar geen uitnodiging voor vaccinatie van de huisarts hebt ontvangen en u wel een griepprik wenst, dan neemt u telefonisch contact op met de doktersassistente. Het heeft nog zin om de griepprik te nemen t/m april 2024.
 
Griepprik op eigen verzoek
Indien u niet in aanmerking komt voor de griepprik maar wel een griepvaccinatie wenst, dan kunt u bij de huisarts een recept voor het vaccin vragen. U dient het vaccin bij de apotheek op te halen en het bij de huisartsenpraktijk toe te laten dienen. De kosten voor het vaccin en het toedienen dient u zelf te voldoen.  U betaalt bij de apotheek de kosten voor het vaccin en bij de huisartsenpraktijk voor het toedienen. 

Pneumokokkenprik
In het najaar van 2023 ontvangen mensen van 63 t/m 66 jaar (geboren vanaf 01-01-1957 t/m 31-12-1960) een uitnodiging van hun huisarts voor een gratis vaccinatie. De pneumokokkenprik beschermd 5 jaar. 

Het kan zijn dat u dit jaar voor zowel de griepprik als de pneumokokkenprik in aanmerking komt. Als dat het geval is, heeft u van ons een uitnodiging ontvangen per mail of per post.  U hoeft de uitnodiging niet mee te nemen als u de prik komt halen. 

Verhinderd?
Bent u niet in de gelegenheid op bovenstaande datum de vaccinatie te komen halen, neem dan contact op met de praktijk.

Meer informatie
Meer informatie over de griepprik is te vinden op de website van het RIVM (Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu), Thuisarts.nl  Informatie over de pneumokokkenvaccinatie : RIVM en Thuisarts.nl

Back to top