De praktijk is momenteel beperkt open voor nieuwe inschrijvingen meer info..

verklaring

Afgifte medische verklaring

Het kan voorkomen dat allerlei soorten instanties (bv school, sportschool, reisorganisatie) u om een medische verklaring vragen.

Een medische verklaring is een schriftelijke verklaring, opgesteld door een arts, met daarin een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel met betrekking tot de patiënt en zijn gezondheidstoestand met een ander doel dan behandeling of begeleiding.

Wij geven geen medische verklaringen af eigen patiënten omdat deze geen objectief en onafhankelijk oordeel kunnen geven en het de vertrouwensrelatie arts - patiënt zou kunnen schaden. Hiermee houden wij ons aan de richtlijn van de Koninkiljke Nederlandse Artsenfederatie tot bevordering van de Geneenskunst (KNMG). 

Wel mogen wij als huisarts, met de toestemming van de patiënt feitelijke medische informatie verstrekken, bijvoorbeeld d.m.v. een kopie van de samenvatting van het consult of een kopie van het de uitslag van een onderzoek dat plaats heeft gevonden. Hiervoor kunt u ook overigens ook gebruik maken van uw eigen medische gegevens die u kunt vinden in het patiëntenportaal (www.uwzorgonline.nl).

De KNMG heeft een weigeringsverklaring opgesteld die door ons als leidend wordt beschouwd. Deze kunt u indien gewenst, aan een vragende instantie doen toekomen. 

Klik hier om de weigeringsverklaring te downloaden.

Back to top