De praktijk is momenteel gesloten voor nieuwe inschrijvingen. meer info..

verklaring

Afgifte medische verklaring

Het kan voorkomen dat allerlei soorten instanties (bv school, sportschool, reisorganisatie) u om een medische verklaring vragen.

Een medische verklaring is een schriftelijke verklaring, opgesteld door een arts, met daarin een op medische gegevens gebaseerd waardeoordeel met betrekking tot de patiënt en zijn gezondheidstoestand met een ander doel dan behandeling of begeleiding.

De artsenfederatie KNMG (Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot bevordering der Geneeskunst) adviseert artsen om geen geneeskundige verklaringen af te geven over eigen patiënten omdat deze geen objectief en onafhankelijk oordeel kunnen geven. 

Wel mag een behandelend arts, met toestemming van de patiënt, feitelijke medische informatie verstrekken, bijvoorbeeld d.m.v. een kopie van het consult of van het onderzoek dat plaats heeft gevonden. Hiervoor kunt u ook gebruik maken van uw gegevens die u kunt vinden in het patiëntenportaal (www.uwzorgonline.nl).

De KNMG heeft een weigeringsverklaring opgesteld die door ons als leidend wordt beschouwd. Deze kunt u indien gewenst, aan een vragende instantie doen toekomen. 

Klik hier om de weigeringsverklaring te downloaden.

Back to top